Portfolio

Projektowanie i udział w rozwoju systemów webowych:

Inet-OnLine (2006-2018)
historyczna już wersja webowa autorskiego desktopu z 1997 roku znanego pod nazwami infoNET oraz infoDom.

LocumNet Online (https://program.locumnet.pl)
aplikacja bazująca na silniku iNET-Online oraz LocumNET Desktop,
rozwijana od 2010 roku.

Przykładowe realizacje prostych serwisów internetowych:

http://www.acarp.pl  (RaVCMS)

http://bondelta.com.pl  (Locumnet)

http://nieruchomoscicredo.pl/  (Agencja5000)

Przykłady serwisów opartych na modułach RaVAPI + WordPress,
co uniezależnia od stosowanego oprogramowania biurowego

http://e-atelier.pl/ (Locumnet)

http://rej-nieruchomosci.pl (Locumnet)

przykład gotowego do użycia szablonu NSoft WordPress z wtyczką Locumnet:

http://sponwp.wysylaj.net

Rozwiązania portalowe dla sieci, grup i stowarzyszeń rynku obrotu nieruchomościami
(oferty akceptowane z iNet, LocumNet, Galactica, Agencja3000, Asari)

eksport ofert do platformy portalu odbywa się dowolnym programem biurowym korzystającym z typowych formatów eksportów xml (gratka xml, locumnet xml, ofertynet/morizon xml, asari xml).