Portfolio

Projektowanie i udział w rozwoju systemów webowych:

Inet-OnLine (2006-2018)
historyczna już wersja webowa autorskiego desktopu z 1997 roku znanego pod nazwami infoNET oraz infoDom.

LocumNet Online (https://www.locumnet.pl)
aplikacja bazująca na silniku iNET-Online oraz LocumNET Desktop,
rozwijana od 2010 roku.

Przykładowe realizacje serwisów internetowych oparte o autorskie rozwiązania:

https://infomark.pl  (Locumnet)

http://nieruchomoscicredo.pl/  (Agencja5000)

Przykłady serwisów opartych na WordPress,
jak widać nie ma znaczenia stosowane w biurze oprogramowanie 🙂

http://rej-nieruchomosci.pl (Locumnet)

https://www.hocmodonieruchomosci.pl (Locumnet)

https://wgn-cypr.pl (iNetWgn)

https://wgn-warszawa.pl (iNetWgn)

https://gruntownie.com (Locumnet)

https://handom.pl (LNO)

przykład gotowego do użycia szablonu NSoft WordPress z wtyczką Locumnet:

http://sponwp.wysylaj.net

Rozwiązania portalowe dla sieci, grup i stowarzyszeń rynku obrotu nieruchomościami
(oferty importowane z iNet, LocumNet, Galactica, Agencja5000, Asari, WGN itp.)

eksport ofert do wykonanych u nas stron odbywa się dowolnym programem biurowym korzystającym ze standardowych formatów eksportowania w formacie xml (gratka xml, locumnet xml, ofertynet xml, asari xml).